Company
Roles
Keywords
Location
Industry
Department

The Maritime University of Szczecin's Sales Leads for B2B Marketing

http://am.szczecin.pl Similar Sites

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. W 2007 r. uczelnia obchodziła 60-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947 - 2015 mury uczelni opuściło 12534 absolwentów. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

The Maritime University of Szczecin uses 1 email formats, with first_initial '.' last (ex. J.Doe@am.szczecin.pl) being used 100% of the time.
Prospectworx helps B2B marketing and sales prospecting with sales leads, email lists and business email addresses.

Industry Higher Education
City Szczecin
Employees 201-500
Revenue $100 - 250M
Tech
Leads for The Maritime University Of Szczecin
Business Email Addresses
Last Name First Name Title Department Level City State Email Download
Articles
0 Selected
Contact Us
Cancel